روشها، هزینه و مدت زمان ارسال

معرفی روش ها ، هزینه ها و مراحل و مدت زمان ارسال سفارشات فروشگاه https://shop-fat.com

در برنامه ریزی مراحل خرید از این سایت سعی شده خرید ، در ساده ترین روش ها و سریع ترین زمان به دست خریدار رسانده شود. تمامی هزینه های غیر از هزینه درج شده به عنوان قیمت کالا به عهده فروشگاه می باشد و از خریدار دریافت نمی شود.

ارسال سفارشات به صورت پرداخت نقدی بوده و پس از واریز مبلغ کالا توسط خریدار بسته برای ایشان ارسال می گردد.

کالا برای خریدار پس از تایید سفارشات توسط خریدار و واریز مبلغ مربوطه بلافاصله ارسال می شود و بسته به فاصله مقصد بین 1 تا 3 روزه به دست مشتری میرسد.