بسته بندی و ارسال محرمانه محصول

بسته های ارسالی ما به صورت 2 لایه بسته بندی شده و در نهایت در کارتن پستی قرار داده می شود و محتویات بسته ب هیچ وجه قابل تشخیص نبوده و نام محصول دریافتی روی بسته درج نمی گردد.

خرید محرمانه و حفظ اطلاعات خریداران از اصول کاری فروشگاه ماست.